صاف کردن دائمی مو به روش حرارتی

صاف کردن دائمی مو به روش حرارتی۵ (۱۰۰%) ۱ امتیاز صاف کردن دائمی مو با روش یونش حرارتی (ژاپنی- یوکو) صاف کردن دائمی مو با روش یونش حرارتی (ژاپنی- یوکو)این روش در میان روش های صاف کردن دائمی مو روش نسبتا جدید و گرانقیمتی می باشد که اسامی دیگری مانند « روش ژاپنی » و … ادامه خواندن صاف کردن دائمی مو به روش حرارتی