چرخه تشکیل مو تا ریزش مو

در طول زندگی یک فرد، حدود بیست چرخه مو به طور ناهمزمان انجام می شود تا توده موی سالم حفظ شود.

مراحل چرخه مو

این چرخه مو از سه مرحله مجزا تشکیل شده است:

– فاز آناژن یا فاز رشد مو

– فاز کاتاژن یا فاز پسرفت مو

– فاز تلوژن یا فاز استراحت مو

فاز آناژن مو

فاز آناژن یا مرحله رشد مو حدود 80 تا 90 درصد توده مو را شامل می شود و به طور متوسط ​​برای زنان 5 سال و برای مردان 3 سال طول می کشد.

چرخه تشکیل مو تا ریزش مو

مو در فولیکول مو متولد می شود و به لطف مکانیسم تقسیم گسترده سلول های ریشه، رشد می کند.

این سلول‌های پاپیلای پوستی هستند که با انتشار یک سیگنال هورمونی به سلول‌های بنیادی مو، باعث پیدایش مو می‌شوند و سپس به سلول‌های پیش‌ساز جهش می‌یابند که خود از سلول‌ها (یاخته مادر) مادر به سلول‌های دختر (یاخته دختر) تقسیم می‌شوند تا موهای جدید ایجاد کنند.

به محض تشکیل، سلول‌های دختر تقسیم می‌شوند، سلول‌های جدید سلول‌های قبلی را از هسته‌های مربوطه خود بیرون می‌برند و آنها را می‌میرند و سفت می‌شوند. این فرآیند تجمع سلول‌های مرده سخت شده که دائماً یکدیگر را در امتداد فولیکول مو فشار می‌دهند، کراتینه‌ سازی نامیده می‌شود، پدیده‌ای که منجر به تشکیل مو می‌شود که ما می‌توانیم آن را با چشم غیرمسلح ببینیم.

(خوشه ای از کراتینوسیت ها، سلول هایی که کراتین را سنتز می کنند، متصل به غلاف فولیکولی خارجی. )

فاز کاتاژن مو

فاز کاتاژن یا فاز پسرفت مو حدود 1 ماه طول می کشد و حدود 3 درصد از توده مو را شامل می شود.

فاز آناژن کاتاژن و تلوژن مو

چرخه نشکیل مورشد مو به پایان می رسد، فولیکول مو فعالیت خود را متوقف می کند و باعث مرگ سلول های پیاز مو و جمع شدن آن به سمت سطح پوست سر می شود.

 

فاز تلوژن مو

فاز تلوژن یا مرحله استراحت مو به طور متوسط ​​بین 2 تا 7 ماه طول می کشد و حدود 10 تا 20 درصد از توده مو را تحت تاثیر قرار می دهد. مو مرده است و منقبض شده و نازک می شود و تمایل به رشد کردن ندارد، اما تا زمانی که پیاز آن غیر فعال شده است، به فولیکول خود چسبیده باقی می ماند. در پایان این دوره استراحت، مو تحت فشار یک ساقه موی جدید قرار می گیرد و میافتد و سپس موی جدید چرخه زندگی خود را آغاز می کند.